กําลังโหลดเหตุการณ์

Anita Bryant Monuments

ใช้ร่วมกัน LinkedIn
จดหมาย ข่าว
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับการอัปเดตกิจกรรมประกาศพาดหัวข่าวและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิดตัวตั๋วในอนาคต

Anita Bryant Monuments

Sat Feb 4 - Sat Feb 25

การนําทางเหตุการณ์

Sat Feb 4 - Sat Feb 25

Sat Feb 4 - Sat Feb 25

Presented by Troy-Anthony Baylis

Anita Bryant is an American singer, beauty pageant queen, Florida orange juice ambassador, and one of the most famous American anti-gay rights activists of the late 1960s and 1970s. Through an installation of collages and a site-specific work Anita Bryant Monuments responds to the legacy of her mass-media anti-gay propaganda.

The collages are constructed of Anita Bryant record sleeves and quotes in the form of adhesive stickers as well as responsive appliqued photography of the artist in drag. The site-specific temporary ‘monument’ references the 1978 San Francisco Pride Parade and the 1978 Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras.

Perhaps piggy-backing British tabloid journalism of the 1950s and early 1960s whereby homophobia and fearmongering was published in popular newspaper media, Bryant used mass media including television, radio, newsprint, and organised political propaganda to campaign against equal rights for non-heterosexual people. The oppressive rhetoric of bigotry and homophobia replicated itself within Australian media and flourished within dominant mainstream culture, contributing to same-sex-attracted people, including the artist, experiencing intense feelings of isolation and self-loathing.

Instead of eradicating Anita Bryant from existence, maybe mimicking a Christian history of book burnings to cancel ‘the work of the devil’, I want to remember her. Not without casualties, I recognise the irony of Anita Bryant promoting homosexuality to the masses. In the contemporary context of cancel culture ideology, permitting Anita Bryant’s words as monumental, I am asserting a kind of voice the anti-gay activist had sought to silence, to make invisible, to extinguish” – Troy-Anthony Baylis

บัตร : ฟรี
8 Llankelly Place Kings Cross, NSW 2011 Australia

Ground Floor wheelchair accessible

The Cross Art Projects is in Llankelly Place, a pedestrian lane, at the Orwell Street end. TRAIN: Kings Cross Station is 5 minutes walk down Darlinghurst Road. BUS: 2 minutes from the 311 bus or 5 minutes from the 320 set (alight in Bayswater Rd). PARKING: Kings Cross Car Park on Ward Avenue and short walk across Fitzroy Gardens.

ราย ละเอียด

เริ่ม:
Sat Feb 4
ปลาย:
ส. ก.พ. 25
ตั๋ว:
ฟรี
ประเภทเหตุการณ์:
,
จดหมาย ข่าว
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับการอัปเดตกิจกรรมประกาศพาดหัวข่าวและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิดตัวตั๋วในอนาคต

Don't forget to check out all the
events at Pride Amplified

Click here

รับทราบประเทศ

ซิดนีย์เวิลด์ไพรด์จะจัดขึ้นบนดินแดนของ Gadigal, Cammeraygal, Bidjigal, Darug, Dharawal ซึ่งเป็นผู้ดูแลแบบดั้งเดิมของลุ่มน้ําซิดนีย์

เราเคารพผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน เสมอจะเป็นดินแดนอะบอริจิน

ชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบตอร์เรสมาจากกลุ่มและชุมชนต่าง ๆ มากมายทั่วออสเตรเลียในปี 2023 จะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเฉลิมฉลองกับชุมชน LGBTQIA + ทั่วโลกของเรา