กําลังโหลดเหตุการณ์

Gay Sydney: A Memoir

ใช้ร่วมกัน LinkedIn
Click the button to visit the Seymour Centre event page and book tickets.

Gay Sydney: A Memoir

Sun Feb 19 - Thu Feb 23

การนําทางเหตุการณ์

Sun Feb 19 - Thu Feb 23

Sun Feb 19 - Thu Feb 23

“I came to Sydney from Brisbane in 1969, the same year as Stonewall about which I’d never heard. The Gay Liberation movement was just beginning…”

Internationally renowned performance artist, and one of Australia’s greatest storytellers, William Yang is an iconic chronicler of our time. His work, although intensely personal, speaks a universal language.

Join William as he explores the heady and turbulent scenes of 1970s Sydney, the vibrant history of Mardi Gras, and the ever-evolving LGBTQIA+ story.

Set against his own stunning images and with evocative, haunting music created and played live by Meanjin/Brisbane composer, Timothy Fairless, Gay Sydney: A Memoir eloquently reflects on the past to imagine the way forward.

William’s work has remained artistically vibrant, impactful and relevant through five decades of creation. Gay Sydney: A Memoir is the apotheosis of all that came before, tender, exuberant, political – a portrait of the times that shaped a life well lived.

“William’s great charm is his calculated understatement. As he stands before you, a lone figure on the stage, his giant images projected behind him, there is both intimacy and droll comment in his delivery. There is also generosity of spirit, light and sometimes wicked humour… Much of the humour arises from gossip and wry revelations about the foibles of human behaviour.” (Arthere, 2010)

Portrait of performance artists William Yang smiling in a red shirt and black vest.

Creator/Performer: William Yang
Composer/Performer: Timothy Fairless
Producer: Fenn Gordon for Tandem

Tickets from: $32
Corner City Rd and Cleveland St Chippendale, NSW 2008 Australia

Access parking is located on Maze Crescent within the University of Sydney and a short distance to the Seymour entrance. There is lift access to all levels of the venue. Wheelchair seating is available in all theatres, and fully accessible toilets are located on the ground floor. Hearing loops are available in the Everest and York theatres. The Seymour is a Companion Card affiliate. Cardholders must present their card when booking and attending a performance.

Seymour Centre has bathroom facilities and a range of food and beverage options available for purchase. They also recommend trying some of their favourite local restaurants and bars, which offer food and beverage deals for Seymour ticket-holders. More information at seymourcentre.com

Recommended for ages 16+. Contains nudity, adult themes, sexual references, and sex scenes. Photography and filming prohibited.

ราย ละเอียด

เริ่ม:
Sun Feb 19
ปลาย:
พฤ. 23 ก.พ.
ตั๋วจาก:
$32
ประเภทเหตุการณ์:
,

ผู้จัด


Seymour Centre
Phone:
02 9061 5344
Email:
[email protected]
เว็บไซต์:
https://www.seymourcentre.com/
จดหมาย ข่าว
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับการอัปเดตกิจกรรมประกาศพาดหัวข่าวและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิดตัวตั๋วในอนาคต

Don't forget to check out all the
events at Pride Amplified

Click here

รับทราบประเทศ

ซิดนีย์เวิลด์ไพรด์จะจัดขึ้นบนดินแดนของ Gadigal, Cammeraygal, Bidjigal, Darug, Dharawal ซึ่งเป็นผู้ดูแลแบบดั้งเดิมของลุ่มน้ําซิดนีย์

เราเคารพผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน เสมอจะเป็นดินแดนอะบอริจิน

ชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบตอร์เรสมาจากกลุ่มและชุมชนต่าง ๆ มากมายทั่วออสเตรเลียในปี 2023 จะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเฉลิมฉลองกับชุมชน LGBTQIA + ทั่วโลกของเรา