ซิดนีย์เวิลด์ไพรด์

Human Rights

Conference

Sydney, Australia | 1-3 มีนาคม 2023

Suzy Wrong stands hands on her hips wearing a billowing Amsterdam Dress in the ICC with empty chairs lit up shades of purple behind her

In มีนาคม next year, Sydney WorldPride will host the largest LGBTQIA+ Human Rights Conference ever to be held in the southern hemisphere.

Join us on a three-day exploration of LGBTQIA+ human rights, as we journey from where we are now to our vision for the future and our legacy of change.

The Conference will be immersive and fast-paced, taking place in multiple spaces across three levels of Sydney’s International Convention Centre (ICC). The programme will combine inspiring keynotes, panels and roundtables with interactive workshops, performances and facilitated networking events.

This will be the largest convergence of human rights defenders, community members, government and political representatives, philanthropists and corporate leaders committed to LGBTQIA+ rights ever held in Asia Pacific. Together, this Conference will be an opportunity to create a world that is safe, free and equal for everyone – no matter who we love, who we are or what sex characteristics we were born with.

Who is Presenting?

There will be over 60 local and international presenters, including LGBTQIA+ campaigners and activists, First Nations leaders and elders, policy and law makers, elected officials, researchers and academics.

Icons of our movements, pride leaders and change-makers will present and inspire, including trans and gender diverse people, First Nations people and grass-roots campaigners.

Our presenters hail from all corners of the globe, from the Caribbean and North America to Europe, Asia, the Middle East, Pacific and sub-Saharan Africa.

We have already announced nearly 40 presenters (see below), with more special guests to come.

Who’ll Be There?

The Conference is open to all: activists and academics, lawyers and law makers, as well as professionals and students. But above all, it is for our community and our allies.

This is a unique opportunity for people from diverse backgrounds to hear stories from those with lived experience as LGBTQIA+ people.

Together, we will celebrate the wins, regenerate from the losses, and organise for the challenges ahead.

Learn more about the Conference

A seated crowd of pleased adult faces looking toward a stage

Conference Tickets

A board range of pathways to participation have been offered, visit this page to find out about them.

A close up photograph of a microphone on a stand with an audience blurred in the background

Conference Presenters

Visit this page to find out which presenters have been announced and read their bios.

Conference Agenda

A three-day exploration of LGBTQIA+ human rights – click to view the agendas.

การสร้างการประชุมสิทธิมนุษยชน

You told us, we listened! Find out what went into planning the conference.

A photograph of 8 hands placed on top of one another of varying skin tones, the arms are colour in knits of varied colours

Conference Partners

Sydney WorldPride is working with several community partners. Click the button to find out who they are.

จดหมาย ข่าว
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับการอัปเดตกิจกรรมประกาศพาดหัวข่าวและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิดตัวตั๋วในอนาคต

รับทราบประเทศ

ซิดนีย์เวิลด์ไพรด์จะจัดขึ้นบนดินแดนของ Gadigal, Cammeraygal, Bidjigal, Darug, Dharawal ซึ่งเป็นผู้ดูแลแบบดั้งเดิมของลุ่มน้ําซิดนีย์

เราเคารพผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน เสมอจะเป็นดินแดนอะบอริจิน

ชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบตอร์เรสมาจากกลุ่มและชุมชนต่าง ๆ มากมายทั่วออสเตรเลียในปี 2023 จะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเฉลิมฉลองกับชุมชน LGBTQIA + ทั่วโลกของเรา